Sociální sítě
Nahoru

Dobrým managerem napříč obory

Pro všechny kdo chtějí rozšířit své manažerské dovednosti, osvojit si nové metody a techniky, případně získat širší rozhled v oblasti vedení či řízení lidí či firem jsou zde manažerské kurzy MBA. Master of Business Administration je mezinárodně uznávaným standardem vzdělání, díky kterému jeho absolvent získá konkurenční výhodu v oblasti kariérního růstu a rozšíří si oblast pracovního uplatnění.

Kvalitní vzdělání přináší i cestování na krásná místa, jako je Ženeva

 

Základním cílem programu MBA VŠEM je pomoci porozumět fungování obchodu a jeho principům tak, aby byl absolvent schopen samostatně analyzovat, strategicky plánovat a realizovat obchodně-strategické kroky. Jedná se o navazující studium pro vysokoškolsky vzdělané lidi z různých oborů, obvykle s praxí, kteří mají zájem rozšířit své poznatky z oblasti řízení firem a lidí. Studenti kurzu MBA jsou vedeni špičkovými vyučujícími a dostávají se do kontaktu s kolegy z praxe. Protože studijní programy MBA nejsou v České republice Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy uznávány jako akademické, ale pouze jako profesní kurz, je třeba při jejich výběru dbát na kvalitu. Zásadním faktorem při hodnocení kurzu je akreditace, tedy jakési potvrzení kvality. Vysoká škola ekonomie a managementu nabízí jako jediná ze vzdělávacích institucí v ČR program MBA akreditovaný ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs), který je jedním ze tří top amerických akreditačních orgánů. 

Zápěstí úspěšné a mladé manažerky zdobí hodinky Frederique Constant

 

Zájem o absolventy, kteří vystudovali tento manažerský studijní program, vzrůstá nejen v zahraničí, vyhledávají je i zaměstnavatelé pohybující se na českém pracovním trhu,“ říká David Matoušek, ředitel Informačně poradenského centra VŠEM. „Vzhledem k vysoké poptávce roste i nabídka vzdělávacích institucí. Není ovšem titul jako titul. Při jeho výběru je třeba dbát na kvalitu. Vysoká škola ekonomie a managementu je od roku 2009 jako jediná v České republice držitelem prestižní mezinárodní akreditace ACBSP, která potvrzuje kvalitu poskytovaného programu. Vysoká škola ekonomie a managementu udělila již více než dvě stovky titulů MBA. Většině absolventů studium přineslo vyšší pozici či její upevnění, někteří díky načerpaným zkušenostem získali zaměstnání v lukrativní firmě a mají široké možnosti dalšího profesního rozvoje a mezinárodního uplatnění,“ dodává David Matoušek.

Každým rokem se počet titulovaných absolventů zvyšuje

Studovat MBA jsem se rozhodl na základě referencí absolventů programu MBA, kteří jej stavěli do roviny nejen pouhého „nabiflování teorie“, ale především vhodného propojení teorie s praxí a vysokou možností aplikace získaných poznatků,“ říká Miroslav Bžiský, finanční ředitel reklamní agentury WIP Reklama spol. s.r.o. „V současné době pracuji na stejné pozici, kterou jsem vykonával i před začátkem studia MBA, nicméně se moje pozice díky studiu upevnila a nepochybně mám více znalostí a zkušeností, které realizuji v běžné každodenní praxi,“ dodává Miroslav Bžiský. 

Program MBA Vysoké školy ekonomie a managementu je zaměřen na získání dovedností a znalostí potřebných k úspěšnému vedení firmy. Vhodný je nejen pro budoucí podnikatele a manažery, ale také pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své vědomosti, ať už v oblasti procesního plánování a řízení, marketingové orientace firmy, finančního managementu, či práce s lidmi. Úspěchy a zájem o kurzy MBA potvrzují mimo jiné statistiky, které vykazují nárůst a každým rokem se počet titulovaných absolventů zvyšuje.

Více z rubriky Akce

Objevte naše časopisy
  • Topclass
    Snový magazín ze světa vybraného luxusu pro všechny, kteří si umějí užívat života ve stylu Dolce Vita a milují krásné věci.
  • Rezidence
    Nejprestižnější český titul o bydlení s více než 10letou existencí na českém trhu. Uvádí trendy a produkty na poli bydlení až po jedinečné počiny designérů a architektů.