Sociální sítě
Nahoru

Pražská vila snoubí design a moderní technologie

Společnost BACS v loňském roce zrealizovala inteligentní elektroinstalaci v rámci kompletní rekonstrukce pražské vily. Z původního požadavku ovládání teplot v jednotlivých místnostech a dodání audio-vizuální techniky vznikl dvouletý projekt s integrací veškerých funkcí domu do systému KNX. Samotný průběh a konečný výsledek zaujal i zahraniční média, které ze všech realizací uvedených na portálu mezinárodní asociace nejvíce.

Prvotní požadavek na zónové řízení vytápění a vytvoření poslechové zóny absolutně nenasvědčoval tomu, v jak velký a komplexní projekt může tato realizace vyrůst. V průběhu prvotních konzultací s investorem však vznikly dotazy a návrhy na možné rozšíření. Vždy s cílem vytvoření co nejlepšího prostředí pro koncového uživatele.

Prvním požadavkem byla integrace osvětlení a vytvoření vizualizace pro ovládání přes PC a mobilní zařízení. Do tohoto prostředí byly následně zakomponovány řídicí prvky klimatizace a vzduchotechniky, stínicí techniky, oken i zabezpečovacího systému.

Kromě ovládání vytvořila společnost BACS kompletní síť senzorů pro kontrolu vnitřních a venkovních podmínek i samotného systému. Díky měření teplot v jednotlivých místnostech, ale i sauně, vířivce a rozvaděčích má uživatel i servisní technik možnost rychlé reakce a okamžité nápravy. Zajištěny jsou také funkce měření spotřeby el. energie a úniku vody pro jejich následné vyhodnocení a možnost provedení potřebných opatřeních k jejich úspoře.

Vzhledem k průběhu realizace a stále narůstajícím požadavkům i přáním investora došlo k vytvoření kabelových i systémových rezerv. Jedním z hlavních doplnění je zálohované napájení, které svým specifickým zapojením kladl požadavky již na přípravu v rámci sestrojení rozvaděčů. Dalším zásadním rozšířením byla rezerva pro nabíjecí stanici elektromobilu. Ta znamenala navýšení dimenze přívodního kabelu a jeho kompletní výměnu.

Ostatní doplňky, jako ovládání střešních oken nebo integrace osvětlení bazénu a jeho atrakcí, byly řešeny pouze kabelovou přípravou. V tomto případě se tak jednalo o velmi jednoduchou podobu rezerv.

Co však bylo jasné již od počátku, že bude kladen důraz primárně na design a použité materiály ve všech oblastech a fázích realizace. Finální souhlas k použití viditelných zařízení byl vždy na architektce a designerech. Konečným výsledkem zdlouhavého a podrobného výběru jednotlivých materiálů, vzorů a tvarů je však precizně sladěný interiér i v tom nejmenším detailu.

Jako mnoho dalších projektů z celého světa umístila společnost BACS i tento na portál mezinárodní asociace KNX. Tím vzácnější je výběr editorky britského magazínu o inteligentních budovách a technologiích Hidden Wires. „Projekt jsem do tohoto vydání magazínu vybrala z důvodu použitých technologií, velice moderního vzhledu a využití audio-vizuální techniky.“ popisuje Amy Wallington. Interiéry byly natolik zajímavé a kvalitní, že jeden z nich umístila autorka článku na titulní stranu. Popisu následně věnovala 3 kompletní strany, ve kterých dokázala perfektně popsat celý průběh realizace, cíl a vizi, překážky i zajímavosti.

V České republice je takováto realizace unikátní.“ dodává editorka magazínu a upřesňuje „Především v souladu audio-vizuální techniky, řídicího systému domu a designu. Jedinečné jsou také provedené přípravy na pozdější rozšíření systému, zejména pro motoricky ovládaný světlík.“

Článek o projektu je uveden v zimním čísle pro rok 2020, který navíc vychází pro každoroční mezinárodní veletrh ISE, letos konaný v Amsterdamu. O tomto českém projektu se dozví nejen všech 20 500 pravidelných čtenářů portálu www.hiddenwires.com, ale také přes 80 000 návštěvníků technologického veletrhu.

Více z rubriky Bydlení

Objevte naše časopisy
  • Topclass
    Snový magazín ze světa vybraného luxusu pro všechny, kteří si umějí užívat života ve stylu Dolce Vita a milují krásné věci.
  • Rezidence
    Nejprestižnější český titul o bydlení s více než 10letou existencí na českém trhu. Uvádí trendy a produkty na poli bydlení až po jedinečné počiny designérů a architektů.