Sociální sítě
Nahoru

VELUX Group a Schneider Electric rozšiřují partnerství

Společnosti VELUX Group a Schneider Electric oznámily uzavření nové, rozšířené dohody o partnerství, která umožní skupině VELUX dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality a současně urychlí její plány k dosažení celoživotní uhlíkové neutrality vzniklé v reakci na rostoucí potřebu aktivně řešit změny klimatu.

Rozšíření spolupráce navazuje na oznámení ze začátku letošního roku informující o tom, že Schneider Electric pomůže VELUX Group získat do roku 2023 ekvivalent 100% obnovitelné elektrické energie a naplnit tak cíle RE100. Na základě nové dohody vypracuje Schneider Electric pro VELUX celosvětový program dosažení nulových emisí uhlíku ve všech výrobních závodech skupiny, s cílem snížit jejich spotřebu energie a posílit kapacitu obnovitelných zdrojů.

Všichni společně – firmy, vlády i veřejnost – musíme udělat více pro řešení klimatické krize a snížení emisí uhlíku. A musíme postupovat rychleji,“ říká Jörn Neubert, senior vice president pro nákup ve VELUX Group, a dodává: „VELUX odstraňuje provozní bariéry a také jsme vyhradili významný rozpočet na posílení a urychlení naší klimatické strategie a ambicí. Pro tuto cestu jsme si jako partnera vybrali společnost Schneider Electric, která s námi sdílí společné hodnoty, a současně je schopná nám pomoci vyvinout a realizovat zrychlený globální program. Naše partnerství zajistí, že budeme postupovat co nejrychleji.“

Rozšířené partnerství podpoří úsilí společnosti VELUX stát se 100% uhlíkově neutrální (rozsah 1 a 2) do roku 2030 a zajistit celoživotní uhlíkovou neutralitu do roku 2041, kdy firma oslaví 100. výročí založení. Tento průkopnický závazek znamená, že společnost vykompenzuje svou historickou uhlíkovou stopu a sníží své budoucí emise uhlíku v souladu s aktuálními vědeckými poznatky o klimatu, z nichž vycházejí závazky stanovené v Pařížské dohodě. VELUX bude pokračovat ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) na projektech ochrany lesů po celém světě. VELUX Group rovněž usiluje o snížení emisí uhlíku ve svém dodavatelském řetězci (rozsah 3) na polovinu do roku 2030.

Je nám ctí, že si nás VELUX Group vybrala jako svého partnera pro uhlíkovou neutralitu,“ uvedla Christel Heydemannová, EVP Europe Operations, Schneider Electric. „Zrychlená klimatická opatření jsou zásadní pro to, abychom se vyhnuli nejhorším dopadům globálního oteplování. Víme, že je možné již dnes dosáhnout toho, aby se globální teplota nezvýšila o více než 1,5 °C, a to prostřednictvím osvědčených dekarbonizačních řešení, jakými jsou efektivní využívání zdrojů, zajištění obnovitelné energie v místě spotřeby i mimo něj a kvalitní emisní povolenky. Oceňujeme, že VELUX Group si uvědomuje naléhavost změny klimatu, urychluje své klimatické ambice a dává věci do pohybu, aby dosáhla nulové stopy mnohem dříve než v roce 2050.“

Tříleté partnerství se vztahuje na všechny výrobní závody VELUX Group. Společnost Schneider Electric vypracuje celosvětový dekarbonizační program, který bude zahrnovat následující kroky:

• posouzení energetické náročnosti všech výrobních závodů VELUX Group, jehož výsledkem bude vypracování a implementace akčních plánů pro nulové emise uhlíku,

• podpora Energy Excellence programu VELUX Group v souladu s normou ISO50001, zlepšování činností v oblasti energetické účinnosti a rozšiřování místních kapacit pro vytápění a výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů s cílem postupně ukončit využívání fosilních paliv,

• nasazení globálního monitorovacího systému s využitím softwaru společnosti Schneider Electric pro řízení energie EcoStruxure™ Resource Advisor za účelem měření a analýzy spotřeby energie.

VELUX spustí pilotní programy na dosažení nulových emisí oxidu uhličitého ve dvou závodech s nejvyšší spotřebou energie, které představují přibližně 25 % veškeré energie spotřebované ve výrobních závodech společnosti. Konkrétně se bude jednat o JTJ Sonneborn Industrie v Německu a NM Polska v Polsku. Významné investice do těchto provozů zajistí jejich přechod na obnovitelné zdroje vytápění s instalací tepelných čerpadel poháněných ekologickou elektřinou a s využitím dřevěného odpadu z certifikovaných (FSC/PEFC) lesů produkovaného v závodech. V závodech budou instalována zařízení na výrobu solární fotovoltaické energie a dojde ke zlepšení energetické účinnosti provozů optimalizací dodavatelských systémů, výrobních procesů a energetického managementu.

Více z rubriky High society

Objevte naše časopisy
  • Topclass
    Snový magazín ze světa vybraného luxusu pro všechny, kteří si umějí užívat života ve stylu Dolce Vita a milují krásné věci.
  • Rezidence
    Nejprestižnější český titul o bydlení s více než 10letou existencí na českém trhu. Uvádí trendy a produkty na poli bydlení až po jedinečné počiny designérů a architektů.