Sociální sítě
Nahoru

Mačát z OR-CZ: Proč elektronizace zdravotnictví pokulhává

Státu se zatím nepodařilo splnit to, co si v oblasti elektronizace zdravotnictví naplánoval. Efektivní elektronizace dat ve zdravotnictví vyžaduje vytvoření základních centrálních služeb, na které se budou jednotliví poskytovatelé péče připojovat a je nutné definovat standardy, které musejí všichni účastníci při tvorbě a rozvoji svých informačních systému dodržovat, uvedl ředitel divize Medical Solutions OR-CZ Michal Mačát

V posledních letech se také dramaticky zvýšila potřeba sdílení dat mezi nemocnicemi, specializovanými ambulancemi nebo směrem k pacientům. Toto se však nyní často realizuje pomocí nástrojů, které nesplňují současné požadavky na bezpečnost. „Řešením je vytvoření centrální sítě, která by měla zajistit bezpečné šifrování dat, aby byla ochráněna citlivá osobní data pacientů,“ říká Michal Mačát. V současnosti existuje několik různých platforem, které umožňují přenos dat mezi jednotlivými subjekty. Ty je ale podle Mačáta potřeba prověřit z pohledu bezpečnosti a následně integrovat.

Ředitel divize Medical Solutions OR-CZ Michal Mačát

Ministerstvo zdravotnictví připravovalo tzv. integrované datové rozhraní resortu, které mělo zajistit služby elektronického zdravotnictví na centrální úrovni. Veřejnou zakázku se však nepodařilo dokončit již ve fázi soutěže. Dále není hotová definice standardů pro eHealth. Stát zde musí zlepšit plánování a rychlost provedení.

Problémem nejsou technologie, ty už máme a dokážeme je využívat. Je ale potřeba správně koordinovat práci a posílit odborné kapacity na straně ministerstva,“ zdůrazňuje Michal Mačát. V komerčním sektoru je navíc řada odborníků, kteří vědí, jak služby eHealth navrhnout.

Bylo by dobré zabývat se vytvořením vhodné platformy, která umožní spolupráci státních a soukromých subjektů pro vytvoření kvalitní koncepce eHealth. Takovou platformou mohou být například odborné společnosti zabývající se standardizací ve zdravotnictví, jako je například HL7.

Standardy by měly být podle Mačáta vypracovány na národní úrovni a garantovány státem. Není třeba vymýšlet vlastní řešení, stačí správně převzít a aplikovat to, co již funguje jinde ve světě. Ve spolupráci s odborníky by měly být definovány formáty, protokoly a bezpečnostní opatření, která zajistí bezpečný přenos a uchování citlivých zdravotnických dat.

Zavedení jednotných standardů umožní propojení různých informačních systémů a sníží náklady spojené s jejich implementací.

Role státu je garantovat a koordinovat infrastrukturu pro elektronické zdravotnictví, což zahrnuje například vytvoření centrálního registru pacientů, lékařských záznamů, pravidel přístupů, definice rozhraní pro jejich využití apod. Dále by měl podporovat zavádění mezinárodních standardů,“ popisuje Michal Mačát.

Důležité je, aby systémy ve zdravotnictví byly dostatečně flexibilní a modulární, aby bylo možné je přizpůsobit potřebám jednotlivých organizací. Certifikace a audity systémů by měly být prováděny pravidelně, aby bylo zajištěno, že splňují stanovené standardy a jsou dostatečně bezpečné. „OR-CZ už dlouhodobě poskytuje specializovaná řešení a služby pro sdílení různých typů dokumentů a informací ve zdravotnictví na úrovni krajů a organizací. Přispíváme k propojení různých informačních systémů a umožňujeme efektivní sdílení informací. Máme certifikaci a dodržujeme v současnosti definované standardy,“ říká Michal Mačát.

Více z rubriky Zdraví a krása

Objevte naše časopisy
  • Topclass
    Snový magazín ze světa vybraného luxusu pro všechny, kteří si umějí užívat života ve stylu Dolce Vita a milují krásné věci.
  • Rezidence
    Nejprestižnější český titul o bydlení s více než 10letou existencí na českém trhu. Uvádí trendy a produkty na poli bydlení až po jedinečné počiny designérů a architektů.