Sociální sítě
Nahoru

Nejčastější omyly a mýty o majetku v manželství

Rozvod je sám o sobě emocionálně náročným zážitkem, natož když dojde na majetkové vypořádání. Senior advokátka a odbornice na rodinné právo Veronika Bočanová z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS navíc upozorňuje, že v praxi často naráží na omyly a mýty týkající se společného jmění manželů, které mohou majetkové vypořádání a zvládnutí celé rozvodové situace značně znesnadnit.

SJM neboli společné jmění manželů vzniká automaticky ze zákona, a to v okamžiku, kdy snoubenci uzavřou manželství. Od té chvíle je až na určité výjimky vše, co manželům náleží a má majetkovou hodnotu, součástí společného jmění. Přesto je však majetek často tou poslední věcí, kterou se snoubenci chtějí zabývat. Rozvod však může mnohé manžele za pár let postavit na bitevní pole a majetkové otázky jsou najednou dominantní.

Mohou pak při rozvodu narazit na to, že si pod pojmem společné jmění manželů představují něco jiného a před sebou mají vleklý drahý spor, na jehož konci je výrazně tenčí množina majetku, kterou by si mezi sebe měli rozdělit,“ upozorňuje právnička Veronika Bočanová.

V praxi tak naráží například na to, že manžel či manželka s menšími příjmy požadují polovinu majetku, aniž by věděli, co přesně to znamená. Manžel či manželka s vyššími příjmy zase nemusejí být ani trochu připraveni dělit se o to, co tvrdou prací vydělali.

Veronika Bočanová proto shrnuje a zároveň vyvrací ty nejčastější omyly a mýty týkající se SJM:

Když vydělávám víc peněz, mám nárok na větší podíl při vypořádání

Podíly manželů na SJM jsou zásadně stejné. Každé pravidlo je samozřejmě potvrzeno minimálně jednou výjimkou, ale větší výplata to (ve většině případů) nebude.

Nemovitost zapsaná na mé jméno v katastru nemovitostí je moje

Fakt, že jméno druhého manžela uvedeno není, neznamená, že nemovitost ve skutečnosti není v SJM.

Co je jen mé, je mé se vším všudy

To, že měl jeden z manželů nějaký majetek před manželstvím, neznamená, že to, co z něj v manželství získá (zisk), bude také jen jeho.

Věc, na kterou si půjčím já sám, je jen moje

Že si bez souhlasu druhého manžela vezmete sám úvěr, neznamená automaticky, že věc, kterou si za to pořídíte, zůstane také jen vaše.“

To, co vydělám, mohu bez dalšího použít na svůj výlučný majetek

Pokud v průběhu manželství investujete část příjmů např. do opravy zděděné chalupy, můžete se při vypořádání připravit na požadavek druhého manžela na vrácení těchto peněz do SJM.

Veronika Bočanová proto radí přistupovat k SJM pragmaticky: „Základem eliminace budoucích sporů o majetek je v první řadě informovanost. Doporučuji tedy společně si zjistit, co to vlastně SJM je a jaká jsou pravidla jeho fungování. Dalším krokem pak může být společná dohoda o jasném a spravedlivém nastavení majetkových pravidel mezi manželi. Manželství je vlastně smlouva svého druhu. Není tedy žádný důvod, proč si dohodou mezi sebou neupravit také majetková pravidla, a to jak před manželstvím, tak i v jeho průběhu.“

Variant je podle ní nepřeberné množství. Dohody nemusí přitom myslet jen na potenciální rozvod, ale také na ochranu rodinného majetku před případnými věřiteli, event. na spravedlivé nastavení majetkových výhod pro společné děti.

Více z rubriky Služby

Objevte naše časopisy
  • Topclass
    Snový magazín ze světa vybraného luxusu pro všechny, kteří si umějí užívat života ve stylu Dolce Vita a milují krásné věci.
  • Rezidence
    Nejprestižnější český titul o bydlení s více než 10letou existencí na českém trhu. Uvádí trendy a produkty na poli bydlení až po jedinečné počiny designérů a architektů.