Sociální sítě
Nahoru

Luxus za 10 let? Spíš zážitky než majetek, ukázala studie

Není tomu tak dávno, co bylo za luxus považováno elektrické osvětlení. Ostatně totéž platilo pro mobilní telefony. Avšak pojetí luxusu se často mění v návaznosti na technologický pokrok a kulturní změny. V úvodu nového desetiletí publikuje Lexus klíčová zjištění svého nejnovějšího průzkumu zaměřeného na budoucnost luxusu, konkrétně – jaké budou nezbytné atributy luxusu za 10 let?

Jako přední prémiová značka se Lexus vždy o podobné představy zajímal a snažil se předvídat očekávání zájemců o luxusní zboží. „Od prvopočátků platilo, že naším hlavním předmětem zkoumání nejsou stroje, ale lidé,“ uvedla Lisa Materazzo, viceprezidentka pro marketing značky Lexus v USA. „Co je dokáže zaujmout? Co je pohání kupředu? To nás inspiruje ve všem, co děláme. Od námi vyráběných produktů až po zkušenosti u prodejců – v tom je Lexus jedinečný.“

V rámci nepolevující snahy překonávat očekávání pak společnost Lexus USA zadala studii, kdy oslovila přes 3200 Američanů, od generace Z až po poválečné ,‚baby boomery“. Studie ukázala, že na vrcholku požadavků stojí mimořádné zážitky a kvalita. Avšak mezi očekáváními ohledně luxusu v budoucnosti se objevily i nové nezbytnosti, jako třeba občasný „digitální detox“, stejně tak jako touha po jedinečnosti nebo zvýšené zaměření na otázky kvality života.

Jednoduše řečeno, luxus vždy znamenal mimořádnou kvalitu a v poslední době též spíše zážitky než vlastnictví. Podle výsledků studie právě toto tvoří neoddělitelné vlastnosti luxusu a klíčové „nezbytnosti“ značek prémiového zboží. Většina (56 %) Američanů je toho názoru, že luxus lépe popíšeme jako životní styl plný zážitků než soubor věcí v držení majitele. Předpokládá se, že tento trend bude pokračovat, neboť velká část (73 %) Američanů věří, že spojení luxusu se zážitky namísto vlastnictví bude v příští dekádě minimálně stejně důležité jako dnes, ne-li důležitější.

Podíváme-li se do budoucna, úspěšné prémiové značky se skutečně odliší kvalitními zážitky a službami, nejen samotnými kvalitními produkty. Plných 86 procent Američanů očekává, že prémiové značky budou poskytovat mimořádné zážitky – od schopnosti rychle reagovat na potřeby zákazníků, poskytovat odbornou pomoc a zaměřovat se na detaily, přes osobní rovinu, např. znalost jména zákazníka a jeho přání, a dokonce až po zaměření se na smysly, například vůně, osvětlení a náladu.

Američané milují svá digitální zařízení a budou i nadále požadovat a oceňovat technologické vymoženosti, které jim umožní stále snazší propojení s ostatními. Kvůli závislosti na těchto zařízeních však řada uživatelů cítí tlak být neustále online. Možná proto bude v příští dekádě bezmála trojnásobný počet lidí spojovat luxus s možností občasného „digitálního detoxu“, kdy si dobrovolně odepře sociální sítě, zprávy, e-mail a internet. Američané chtějí, aby personalizace byla součástí samotného procesu nákupu. Ve výhledu do budoucna prakticky všichni (93 %) očekávají, že jim prémiové značky budou dávat minimálně stejný prostor ke kladení speciálních požadavků. Vlastně více než polovina (51 %) dotázaných doufá, že vzniknou další nástroje a inovace umožňující upravovat si online objednávky luxusního zboží na míru.

Většina (81 %) Američanů očekává od prémiových značek uplatňování výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí. Více než sedm z deseti (71 %) dotázaných rovněž věří, že luxusní značky by měly hrát roli leaderů v otázkách trvalé udržitelnosti. A jsou též otevřeni pokrokovým materiálům, které by mohly pomoci uspokojit jejich poptávku po udržitelnějších výrobních postupech. Vlastně bezmála polovina (48 %) do budoucna očekává častější uplatnění originálních materiálů, jako např. imitace kůže a průmyslově vyráběných diamantů. Očekává se, že zákazníci budou více zkoumat to, jak si prémiové značky osvojují „zelené“ praktiky. Toto očekávání v roli požadavku na luxusní značky by mělo do budoucna vzrůst o 8 procentních bodů, přičemž bezmála třetina (30 %) říká, že tento faktor bude klíčový. Na některé produktové kategorie se také kladou vyšší nároky než na ostatní. Američané častěji říkají, že šetrný přístup k životnímu prostředí je „nezbytností“ prémiových značek v kategoriích jako péče o tělo/kosmetika, potraviny a nápoje, respektive automobily.

Pojetí luxusu překračuje hmotné záležitosti. Mnoho Američanů za luxus považuje svobodu užívat si a zaměřovat se na skutečně důležité. Očekává se, že tato čísla budou v příštích 10 letech růst, neboť 51 procent dotázaných říká, že luxusem bude čas užívat si, respektive 50 procent za luxus považuje svobodu věnovat se otázkám zdraví a kvality života.

Více z rubriky iLuxus

Objevte naše časopisy
  • Topclass
    Snový magazín ze světa vybraného luxusu pro všechny, kteří si umějí užívat života ve stylu Dolce Vita a milují krásné věci.
  • Rezidence
    Nejprestižnější český titul o bydlení s více než 10letou existencí na českém trhu. Uvádí trendy a produkty na poli bydlení až po jedinečné počiny designérů a architektů.