Sociální sítě
Nahoru

Soulmates Ventures rozvíjí green tech startupy. Během dvou let investují přes 300 milionů korun

Po vzoru západních zemí v ČR přibývá green tech startupů. Zatímco v sousedním Německu funguje více než 6 000 subjektů působících v této oblasti, u nás nejsou veřejné statistiky dostupné. Podle investičního akcelerátoru Soulmates Ventures, který do nich investuje přes 300 milionů korun, jich jsou v celé republice nižší stovky.

Přestože jejich počet dynamicky roste, málo se jich nachází ve fázi vhodné pro akceleraci byznysu. Přesto se na tento segment zaměřuje stále více investorů, kteří nevyhledávají pouze příležitosti s rychlým výnosem, ale současně udržitelné projekty s globálním přesahem, jež pozitivně ovlivní budoucnost naší planety. V horizontu pěti let plánují Soulmates Ventures investice navýšit na jednu miliardu korun.

V rozvinutých ekonomikách je tzv. zelené investování fenoménem posledních let. Podle advokátní kanceláře Linklaters investovaly firmy, finanční instituce a vlády pomocí zelených dluhopisů do udržitelných projektů zhruba 185 miliard dolarů .

V České republice na tento trend navazuje skupina Soulmates Ventures vyhledávající investiční příležitosti v zelených a udržitelných projektech. V oblastech vzduch, voda, energie, mobilita, vzdělávání, zdravotní péče, potravinářství a cirkulární ekonomika vybírá projekty, do nichž hodlá do poloviny roku 2021 investovat 80 milionů a do konce roku 2022 pak dalších 240 milionů korun.

Termínem green tech nutně nerozumíme pouze ekologicky orientované produkty a služby, ale všechny, které mají pozitivní vliv na lidi či udržitelnost planety samotné. V dnešní době se mnoho produktů tváří udržitelně, přesto vznikají na velmi neekologických technologiích. Nás naopak zajímají produkty nebo služby, které zlepšují provozní výkon a zároveň snižují náklady, plýtvání, spotřebu energií nebo negativní dopady na životní prostředí,” definuje oblast zájmu Soulmates Ventures jejich zakladatel a předseda představenstva Hynek Sochor.

Vysoký startupový potenciál

Ve srovnání se zeměmi západní Evropy není český trh startupů, které přichází s technologickými inovacemi a službami pro dlouhodobou udržitelnost, tak vyspělý. „České startupy v této oblasti mají velký potenciál, v mnoha případech dokonce globálního charakteru, ale nenacházejí dostatečnou podporu, protože je jejich valuace například ve srovnání s často nadhodnocenými IT projekty nižší,” vysvětluje Václav Gregor, partner a CEO Soulmates Ventures. Tuzemské startupové prostředí je přitom obecně na velmi dobré úrovni. „V evropském srovnání inovativnosti skončila Česká republika na 17. místě, zatímco zbývající země Visegrádské čtyřky až ve čtvrté desítce. To potvrzuje náš předpoklad, že zde vznikají zajímavé projekty. Často vycházejí z akademického prostředí,” říká Gregor s tím, že Soulmates Ventures skautují příležitosti již od července. Vytipované projekty, kterých doposud bylo 24, prochází náročným procesem vyhodnocení, v mnoha případech včetně due diligence. Na základě důkladné analýzy Soulmates Ventures vyhodnocují, zda je projekt vhodný pro alokaci investice ve výši milionů korun.

Nejen peníze, ale také know-how

Z propočtů společnosti vyplynulo, že green tech startupy v České republice dosahují na investice v řádu statisíců, maximálně nižších jednotek milionů. Investiční akcelerátor Soulmates Ventures má přitom pro každý vhodný projekt v současnosti připraveno až 13 milionů korun. „Zásadním nedostatkem green tech startupů u nás nejsou ani tolik finance, ale především chybějící know-how. Často jim chybí správný byznys model, vhled do ekonomického řízení, řízení vstupů a výstupů. Projekty, do nichž vstupujeme, tak prochází opravdu náročným výběrovým procesem. My se následně podílíme nejen finančně, ale především přinášíme naši expertízu v oblasti strategie budování značky, finančního a marketingového řízení a obchodu,” dodává Gregor, který má desetiletou zkušenost s podnikáním ve Spojených státech amerických, kde se podílel na rozvoji několika startupů.

Vzduch, vzdělávání, zdravotní péče

Náročným výběrovým procesem Soulmates Ventures doposud prošly tři projekty s výrazným globálním potenciálem. Perfect Air vyvíjí senzory pro hyperlokální monitoring znečištění ovzduší a přináší data pro osobní i profesionální využití, Edlab poskytuje rozhraní pro experimentální výuku ve školách a v neposlední řadě patentovaná technologie Sensetio pro vědecké měření intenzity emocí.

Většina projektů, o které jsme se zajímali, nesplnila naše náročné podmínky. Řada z nich však přináší produkt, který má velký potenciál. Pro startupy v rané fázi životního cyklu jsme proto založili nadační fond GIA, Green Innovation Academy, v jehož rámci je budeme svým know-how rozvíjet a připravovat na akceleraci a škálování jejich byznysu,” dodává na závěr Sochor s upřesněním, že Soulmates Ventures není pouze akcelerátor, ale funkční ekosystém složený z více platforem, do něhož patří i uzavřený investiční fond.

Více z rubriky Investice

Objevte naše časopisy
  • Topclass
    Snový magazín ze světa vybraného luxusu pro všechny, kteří si umějí užívat života ve stylu Dolce Vita a milují krásné věci.
  • Rezidence
    Nejprestižnější český titul o bydlení s více než 10letou existencí na českém trhu. Uvádí trendy a produkty na poli bydlení až po jedinečné počiny designérů a architektů.