Sociální sítě
Nahoru

Co je to lineární zdroj a kde se tyto laboratorní zdroje používají?

Lineární stabilizovaný zdroj je jedním z typů zdroje. Jak funguje a kde všude nalézá možnost uplatnění?

K čemu slouží lineární stabilizovaný zdroj

Výběr vhodného laboratorního zdroje má svá specifika. V základu lze zdroje rozdělit na lineární a spínané. Oba typy se od sebe odlišují způsobem využití i dalšími vlastnostmi. Ta nejjednodušší zařízení mají pevně stanoveny hodnoty výstupních veličin, u pokročilejších zdrojů je možná regulace proudu i napětí. Účelem lineárního zdroje je obecně dodat elektrickou energii o požadovaném napětí do elektrického obvodu. Zde se následně energie spotřebovává.

Konstrukce lineárního zdroje

Z konstrukčního hlediska jsou tyto zdroje poměrně jednoduché, což je společně s odolností jejich zásadní výhodou. Tvořeny jsou transformátorem, usměrňovačem, filtrem a stabilizátorem. Transformátor se stará o změnu vstupního napětí na napětí požadované. Navíc je jeho úkolem galvanicky oddělit zařízení od vstupního napětí. Usměrňovač se stará o usměrnění střídavého napětí na stejnosměrné pulzující napětí. Usměrňovače dělíme na jednocestné a dvoucestné. Liší se podle toho, kolika diodami jsou tvořeny. Usměrňovací diody by měly být ve vhodném zapojení.

Hlavním úkolem filtru je vyrovnávat stejnosměrné napětí. Žádoucí je zajistit to, aby docházelo k co nejmenšímu zvlnění. Bez využití filtru ve zdroji bychom mohli pozorovat charakteristický pulzující průběh. Díky stabilizátoru lze měnit odebíraný proud, zatímco napětí zůstává konstantní. Tuto funkci může jako nejjednodušší prvek plnit Zenerova dioda.

Využití lineárních zdrojů

Tyto zdroje mohou být určeny pro napájení systémů měření, regulace, automatizace, řízení průmyslových zařízení a technologických celků. V praxi se v rámci laboratorního využívání obvykle setkáte právě s lineárními zdroji, které se používají pro měření. Ty totiž ve srovnání s těmi spínanými pracují se síťovou frekvencí 50 Hz. Tím se zamezuje generování rušivých signálů, na něž může být měřený obvod citlivý.

Zdroje u TME

Laboratorní zdroj různého typu má v současnosti velmi rozsáhlé možnosti využití. A na tuto skutečnost proto musejí reagovat dodavatelé součástek pro elektroprůmysl. Transfer Multisort Elektronik nabízí širokou škálu laboratorních zdrojů a dalších komponent pro toto odvětví. Z hlediska potřebných parametrů i příznivého nastavení cen si tak pro své účely zaručeně vyberete vhodný produkt.

Původně rodinná firma se od svého založení v roce 1990 vypracovala na post globálního lídra svého odvětví. Dnes ve středním Polsku vlastní rozsáhlé distribuční zázemí, které se stále rozšiřuje a pod značku TME patří hned 10 dceřinných společností. To umožňuje téměř okamžitý export objednávek prakticky do celého světa. Snaha o dosahování ekonomického rozmachu je zároveň podmíněna zachováním individuálního přístupu ke každému zákazníkovi i empatický přístup k jednotlivým zaměstnancům, bez nichž by nepochybně TME nebyla tím, čím je dnes.

Tento článek je reklamním sdělením

Více z rubriky Tech

Objevte naše časopisy
  • Topclass
    Snový magazín ze světa vybraného luxusu pro všechny, kteří si umějí užívat života ve stylu Dolce Vita a milují krásné věci.
  • Rezidence
    Nejprestižnější český titul o bydlení s více než 10letou existencí na českém trhu. Uvádí trendy a produkty na poli bydlení až po jedinečné počiny designérů a architektů.