Sociální sítě
Nahoru

Ara Pacis v novém světle s podporou Bvlgari

Památník a museum Ara Pacis je po kompletní rekonstrukci osvětlení, září ještě jasněji než dříve. Vylepšení osvětlení zahrnovalo nahrazení halogenových lamp ve všech muzejních místnostech LED žárovkami nové generace. Systém osvětlení výstavních prostor byl rozšířen o nová kolejnicová světla, další bodová světla a lampy, všechny využívající LED technologii.

Projekt byl financován z filantropické iniciativy značky Bvlgari, darem v hodnotě 120 000 euro. Částku 86 300 eur, která pokryla výměnu osvětlení v přízemním výstavním prostoru, poskytlo město Řím.

Primární cílem dozoru Kapitolských muzeí bylo povznést vizuální podobu památníku

i vnímání jeho architektonické podoby. Vše probíhalo pod dozorem a uměleckým vedením Richarda Meiera, architekta, který vytvořil tento muzeální komplex. Ten projekt osvětlení pečlivě studoval, vyhodnotil a schválil.

Znovu děkujeme značce Bvlgari, že přispěla na obnovu našeho města. Naším posláním je udržovat a zvelebovat krásu ikonických římských míst. Péče o město je velkým závazkem, který společně neseme. Je možná právě díky četným darům ze strany soukromých subjektů. Muzea byla, vzhledem k aktuální situaci, znovu otevřena teprve před týdnem. Dnes můžeme v novém světle představit důležitý symbol všech římských obyvatel, architektonický a kulturní skvost nevýslovné hodnoty”, řekla Virginia Raggi, starostka Říma.

Jean-Christophe Babin, generální ředitel Bvlgari Group, řekl: „Je nám ctí, že jsme mohli podpořit tento projekt, který obdivuhodně kombinuje krásu a energetickou hospodárnost. Jako klenotníci dobře víme, jak je světlo důležité pro dokonalé odhalení krásy přírody či historických pokladů, jak je tomu v tomto případě. Značka Bvlgari stála vždy v první linii, když šlo o ochranu a pozvednutí uměleckého dědictví našeho hlavního města. Pevně věříme v partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a přejeme si, víc než kdy dřív, spolupracovat s institucemi na nových projektech, které pozvednou krásu Říma a jeho tisícileté kultury”.

Reinstalace osvětlení v Ara Pacis představuje také významný krok směrem k udržitelnosti a úspoře energie, v souladu s nejnovějšími evropskými direktivami – nové lampy snížily spotřebu energie o jednu sedminu, to se projeví ve snížení provozních nákladů. Nominální výkon osvětlení se snížil z 57kW, při použití halogenových lamp, na 8.4 kW s LED lampami. Došlo tak k redukci elektrického zatížení o 85 %.

Byly minimalizovány také náklady na údržbu, nové lampy s nízkou spotřebou mají dokonalé technické specifikace, jak v oblasti světelného toku (90 % původního světelného toku je garantováno i po 50 000 hodinách), tak co se integrity systému týká (pouze jediná LED lampa z tisícovky nainstalovaných vykazuje po 50 000 hodinách užívání poruchu). Nový systém osvětlení tedy minimalizuje požadavky na údržbu během celého životního cyklu. Zároveň si zachovává původní kvalitu osvětlení a výkonnost.

Musíme zmínit rovněž technické možnosti nového systému: intenzitu osvětlení lze nyní upravovat prostřednictvím různých nastavení (den a noc; různá roční období; intenzita okolního světla), což dokáže pozvednout krásu a zlepšit viditelnost oltáře (uzavřeného ve schránce ze skla a oceli), který reaguje na každou změnu světla během denní doby i ročních období.

Pro projekt byly použity světelné komponenty od společnosti ERCO, která má za sebou úspěšné mezinárodní zakázky na poli architektonického a uměleckého osvětlení.

Více z rubriky Nadace a pomoc

Objevte naše časopisy
  • Topclass
    Snový magazín ze světa vybraného luxusu pro všechny, kteří si umějí užívat života ve stylu Dolce Vita a milují krásné věci.
  • Rezidence
    Nejprestižnější český titul o bydlení s více než 10letou existencí na českém trhu. Uvádí trendy a produkty na poli bydlení až po jedinečné počiny designérů a architektů.